menuordersearch
dadjobook.ir

کتاب تصویر دوریان گری ,

کتاب تصویر دوریان گری
 کتاب تصویر دوریان گری
تصاویر
بیشتر
کتاب تصویر دوریان گری
(0)
(0)
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۴۲ خسرو آقائی شبانکاره
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۴۲ خسرو آقائی شبانکاره
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
20,000 تومان
معرفی اجمالی
شناسه
ناشردادجو
مترجمینخسرو آقائی شبانکاره
قیمت20.000 تومان
شابک۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۴۲
چکیده متن

دوریان گری جوان خوش سیما و برازنده ای است که تنها به زیبایی و لذت پایبند است و پس از آنکه دوست نقاشش از او پرتره ای در کمال زیبایی و جوانی میکشد، او با دیدن آن از انیدیشه گذشت زمان و نابودی جوانی و زیبایی در اندوه عمیقی فرو میرود، پس در همان لحظه آرزو میکند که چهره خودش پیوسته جوان و شاداب بماند و در عرض، گذشت زمان و پیری و پلیدی ها بر پرتره او منتقل شود. پس از مدتی متوجه میشود که آرزویش براورده شده، ولی یکی از دوستان او به نام (لرد هنری) کم کم او را به راه های پلید میکشاند و ...

نمودار تغییر قیمت
محصولات مشابه
کتاب فرانکنشتاینکتاب فرانکنشتاین20,000 تومان
+
_
9786226210959 بهارک قهرمان
9786226210959 بهارک قهرمان
کتاب شاه آرتور و شوالیه های میزگردکتاب شاه آرتور و شوالیه های میزگرد20,000 تومان
+
_
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۵۰ بهارک قهرمان
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۵۰ بهارک قهرمان
کتاب سرود کریسمسکتاب سرود کریسمس20,000 تومان
+
_
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۷۹۹ بهارک قهرمان
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۷۹۹ بهارک قهرمان
کتاب غرور و تعصبکتاب غرور و تعصب20,000 تومان
+
_
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۱۲ بهارک قهرمان.
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۱۲ بهارک قهرمان.
کتاب آن از گیرین گیبلزکتاب آن از گیرین گیبلز20,000 تومان
+
_
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۷۴ سمیرا رامسری
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۷۴ سمیرا رامسری
کتاب ماجراهای هاکلبریفینکتاب ماجراهای هاکلبریفین20,000 تومان
+
_
9786226210836 الهام و الهه کشاورزی خوزانی
9786226210836 الهام و الهه کشاورزی خوزانی
کتاب جین ایرکتاب جین ایر20,000 تومان
+
_
9786226210997 بهارک قهرمان
9786226210997 بهارک قهرمان
کتاب باغ مخفیکتاب باغ مخفی20,000 تومان
+
_
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۳۵ رویا صهبائی قدیمی
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۳۵ رویا صهبائی قدیمی
کتاب ماجراهای تام سایرکتاب ماجراهای تام سایر20,000 تومان
+
_
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۰۵ بهارک قهرمان
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۰۵ بهارک قهرمان
کتاب زنان کوچککتاب زنان کوچک20,000 تومان
+
_
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۶۶ بهارک قهرمان
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۶۶ بهارک قهرمان