menuordersearch
dadjobook.ir

کتاب سرود کریسمس, ۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۷۹۹ بهارک قهرمان ,

کتاب سرود کریسمس
 کتاب سرود کریسمس مترجم بهارک قهرمان
تصاویر
بیشتر
کتاب سرود کریسمس
(0)
(0)
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۷۹۹ بهارک قهرمان
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۷۹۹ بهارک قهرمان
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
20,000 تومان
معرفی اجمالی
شناسه
ناشردادجو
مترجمینبهارک قهرمان
قیمت20.000 تومان
شابک۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۷۹۹
چکیده متن

پیرمردی تنها در شهری کوچک به تجارت مشغول بود که در خساست شهر عام و خاص بود. روز قبل از کریسمس تنها خواهر زاده پیرمرد به دفتر کار او آمد و او را برای مهمانی شب کریسمس دعوت کرد. پیرمرد که عاری از هرگونه احساسات و عواطف بود دعوت او را رد کرد و این کار را زخرف و بیهوده خواند. و در آخر دیدارشان تنها کارمند خود را مجبور ساخت تا در روز کریسمس به دفتر بیاید و ...

نمودار تغییر قیمت
محصولات مشابه
کتاب فرانکنشتاینکتاب فرانکنشتاین20,000 تومان
+
_
9786226210959 بهارک قهرمان
9786226210959 بهارک قهرمان
کتاب آن از گیرین گیبلزکتاب آن از گیرین گیبلز20,000 تومان
+
_
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۷۴ سمیرا رامسری
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۷۴ سمیرا رامسری
کتاب شاه آرتور و شوالیه‌‌‌‌های میزگردکتاب شاه آرتور و شوالیه‌‌‌‌های میزگرد20,000 تومان
+
_
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۵۰ بهارک قهرمان
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۵۰ بهارک قهرمان
کتاب سرود کریسمسکتاب سرود کریسمس20,000 تومان
+
_
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۷۹۹ بهارک قهرمان
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۷۹۹ بهارک قهرمان
کتاب جین ایرکتاب جین ایر20,000 تومان
+
_
9786226210997 بهارک قهرمان
9786226210997 بهارک قهرمان
کتاب غرور و تعصبکتاب غرور و تعصب20,000 تومان
+
_
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۱۲ بهارک قهرمان.
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۱۲ بهارک قهرمان.
کتاب باغ مخفیکتاب باغ مخفی20,000 تومان
+
_
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۳۵ رویا صهبائی قدیمی
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۳۵ رویا صهبائی قدیمی
کتاب سپید دندانکتاب سپید دندان20,000 تومان
+
_
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۹۸ بهارک قهرمان
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۹۸ بهارک قهرمان
کتاب زنان کوچککتاب زنان کوچک20,000 تومان
+
_
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۶۶ بهارک قهرمان
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۶۶ بهارک قهرمان
کتاب ماجرا‌‌‌‌های تام سایرکتاب ماجرا‌‌‌‌های تام سایر20,000 تومان
+
_
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۰۵ بهارک قهرمان
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۰۵ بهارک قهرمان