menuordersearch
dadjobook.ir

کتاب سرود کریسمس , ۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۷۹۹ بهارک قهرمان ,

کتاب سرود کریسمس
 کتاب سرود کریسمس مترجم بهارک قهرمان
تصاویر
بیشتر
کتاب سرود کریسمس
(0)
(0)
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۷۹۹ بهارک قهرمان
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۷۹۹ بهارک قهرمان
تعداد عدد
قیمت کالا
20,000 تومان
معرفی اجمالی
شناسه
ناشردادجو
مترجمینبهارک قهرمان
قیمت20.000 تومان
شابک۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۷۹۹
چکیده متن

پیرمردی تنها در شهری کوچک به تجارت مشغول بود  که در خساست شهر عام و خاص بود. روز قبل از کریسمس تنها خواهر زاده پیرمرد به دفتر کار او آمد و او را برای مهمانی شب کریسمس دعوت کرد. پیرمرد که عاری از هرگونه احساسات و عواطف بود دعوت او را رد کرد و این کار را زخرف و بیهوده خواند . و در آخر دیدارشان تنها کارمند خود را مجبور ساخت تا در روز کریسمس به دفتر بیاید و ...

نمودار تغییر قیمت
محصولات مشابه
کتاب جین ایرکتاب جین ایر20,000 تومان 9786226210997 بهارک قهرمان
9786226210997 بهارک قهرمان
کتاب آن از گیرین گیبلزکتاب آن از گیرین گیبلز20,000 تومان ۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۷۴ سمیرا رامسری
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۷۴ سمیرا رامسری
کتاب سرود کریسمسکتاب سرود کریسمس20,000 تومان ۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۷۹۹ بهارک قهرمان
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۷۹۹ بهارک قهرمان
کتاب شاه آرتور و شوالیه های میزگردکتاب شاه آرتور و شوالیه های میزگرد20,000 تومان ۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۵۰ بهارک قهرمان
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۵۰ بهارک قهرمان
کتاب سپید دندانکتاب سپید دندان20,000 تومان ۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۹۸ بهارک قهرمان
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۹۸ بهارک قهرمان
کتاب ماجراهای تام سایرکتاب ماجراهای تام سایر20,000 تومان ۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۰۵ بهارک قهرمان
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۰۵ بهارک قهرمان
کتاب باغ مخفیکتاب باغ مخفی20,000 تومان ۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۳۵ رویا صهبائی قدیمی
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۳۵ رویا صهبائی قدیمی
کتاب غرور و تعصبکتاب غرور و تعصب20,000 تومان ۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۱۲ بهارک قهرمان.
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۸۱۲ بهارک قهرمان.
کتاب تصویر دوریان گریکتاب تصویر دوریان گری20,000 تومان ۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۴۲ خسرو آقائی شبانکاره
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۴۲ خسرو آقائی شبانکاره
کتاب موبی دیککتاب موبی دیک20,000 تومان ۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۰۴ متین پدرامی
۹۷۸۶۲۲۶۲۱۰۹۰۴ متین پدرامی