menuordersearch
dadjobook.ir

معرفی نامه ی کتاب جدول ضرب ,

۱۳۹۷/۴/۱ جمعه
(0)
(0)
معرفی نامه ی کتاب جدول ضرب
معرفی نامه ی کتاب جدول ضرب
کتاب جدول ضرب کتابی برای یادگیری و تمرین است. در این کتاب انواع آموزش های ضرب آسان (ضرب با دست و ذهنی) آمده است که ضرب کردن را برای دانش آموز خیلی آسان می کند علاوه بر آن اتواع تمرین ها هم در این کتاب آمده است تا دانش آموز همه چیز را به خوبی یاد بگیرد این کتاب کمک می کند که دانش آموز جدول ضرب را حفظ نکند بلکه یاد بگیرد امروزه دیگر همه می دانند که دانش آموزان درس را یاد نمی گیرند بلکه حفظ میکنند شما ها پدر مادر های عزیز باید به فرزندانتان در درس هایشان کمک کنید و این کتاب هم به درس خواندن دانش آموزان کمک می کند. ما در این نقد و بررسی می خواهیم  چند صفه از کتاب را به نمایش شما درآوریم تا نمونه هایی از صفحات آموزش و تمرین را ببینید.
شرکت سازنده